Støtte til stiftelsen

Støtte til Stiftelsen SydenUng vil være med på å realisere formålet og bidra til lokal verdiskapning

Vi søker støtte til

Ta gjerne kontakt med oss dersom du/dere ønsker å være med som støttespillere!

kontakt@sydenung.no


Du kan velge oss med din grasrotandel. Tusen takk, til dere som har valgt støtte oss så langt. 


Gavegivere, som gjorde det mulig å realisere området vårt og aktiviteter på Gundersholmen i 2023, var: 

Grimstad kommune

J. J. Ugland Companies

Lillesand Sparebank

Sparebanken Sør

Andrino Invest


I tillegg bidro en hel del andre med gaver, gode tilbud, hjelp, veiledning med mer. Dette kan du kan lese om på vår FB-side.