Velkommen til

Facebook

Stiftelsen SydenUng


Stiftelsen SydenUng er en forholdsvis nyopprettet stiftelse i Grimstad, stiftet 13.02.2023, med formål om å legge til rette for aktiviteter, med hovedfokus på barn og unge. Stiftelsen ønsker å bidra til at Grimstad er et sted med attraktive møteplasser for unge, der alle kan utfolde seg i aktiviteter, lek og læring, samt oppleve mestring og samhold. Stiftelsen skal være religionsnøytral, og jobbe for å fremme mangfold, inkludering og livskvalitet. 

Et gammelt ordtak sier at «det kreves en hel landsby for å oppdra et barn». Stiftelsen SydenUng ønsker å bidra til at Grimstad er en by med trygge oppvekstforhold og et lokalmiljø som bidrar til å skape sterke, glade, og robuste barn, ungdommer og voksne. 

Stiftelsen SydenUng er drevet av 8 styremedlemmer

Les mer Om oss

Gratis aktivitetstilbud for barn og unge gjennom hele sommeren, 28. juni-4. august, 2024. 

Vi har våre aktiviteter på SydenUng, Gundersholmen, og ved BUA. 

Se mer info på FB-siden, UngSommer i Grimstad

Velkommen!