Om Oss

Stiftelsen SydenUng

 

Stiftelsen SydenUng er en stiftelse, stiftet 13.02.2023, med tilholdssted i Grimstad. Formålet vårt er å legge til rette for aktiviteter, med hovedfokus på barn og unge. Stiftelsen ønsker å bidra til at Grimstad er et sted med attraktive møteplasser for unge, der alle kan utfolde seg i aktiviteter, lek og læring, samt oppleve mestring og samhold. Stiftelsen skal være religionsnøytral, og jobbe for å fremme mangfold, inkludering og livskvalitet. 

Et gammelt ordtak sier at «det kreves en hel landsby for å oppdra et barn». Stiftelsen SydenUng ønsker å bidra til at Grimstad er en by med trygge oppvekstforhold og et lokalmiljø som bidrar til å skape sterke, glade, og robuste barn, ungdommer og voksne. 

Hva stiftelsen har oppnådd siden oppstart

Siden stiftelsen ble etablert har vi opprettet en aktivitetsarena på Gundersholmen, som ligger sentrumsnært ved Oddensenteret i Grimstad. Vi har tilrettelagt for aktiviteter, som dans, sjakk, sandvolleyball, bordtennis og innebandy/fotball.  Barna eller ungdommer kommer ifølge med voksne, hvis de ikke er store nok til å passe på seg selv

Allerede fra sommeren 2023, hadde vi i samarbeid med Frivilligsentralen, Grimstad Min by og Kystlaget, UngSommer i Grimstad – aktiviteter for barn og unge, daglig, gjennom hele sommeren. Det har gitt ca 20 ungdom i alderen 16-20 år i Grimstad sommerjobb. UngSommer i Grimstad gir barn og unge i Grimstad et sted å møtes på sommeren. Det er og mulighet å bli veiledet eller satt i gang med ulike aktiviteter.Dette prosjektet ble mulig gjennom støtte fra Gjensidigestiftelsen. Stiftelsen er svært takknemlig for Frivilligsentralen som har koordinert søknadene og det meste av det administrative rundt dette. Vi deltar aktivt for å få dette til årlig. 

Styret består av 8 medlemmer. Det ble lagt ned en svært stor egeninnsats for få det formelle rundt stiftelsen på plass og etablering av område, SydenUng, på Gundersholmen. Styret har vært og er et arbeidende styre. Fra oppstart til nå har vi opprettet digital plattform, fått på plass logo, søkt om midler, prosjektbeskrivelse, holdt informasjonsmøter, avholdt møter med private bedrifter, laget arealplan for 2023, planlagt installasjoner, snekret, plantet, hatt kontakt med kommunen, bestilt og fått på plass utstyr, samarbeidet med Lia om etablering av innebandybanen og hatt samarbeid med flere ulike lag og foreninger i Grimstad. 

Stiftelsen har møtt en helt utrolig velvilje blant de fleste vi har vært i kontakt med og har av den grunn fått til mye på kort tid. Vi er utrolig takknemlige for alle som har bidratt, og vi ser store muligheter i samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivillighet. Vi tror dette samarbeidet er ganske unikt? Sammen kan vi få til masse!

Faser i arbeidet

Fase 1, 2023 - Sommersesong, midlertidig aktivisering av området mai til august. Fokus på å samarbeid med lokale aktører, lag og foreninger, samt innhente kunnskap og støtte for videreutvikling av konseptet. Aktiviteten i denne fasen inneholder noe organiserte aktiviteter på oppsatte tidspunkt, men mest egenorganiserte aktiviteter. Målet er at barn og unge får et nytt sted å samles med et attraktivt tilbud. 

Fase 2:

Vi er nå i fase 2. I denne fasen har vi som mål å etablere en driftsmodell for stiftelsen. Fase 1 og oppstartsåret 2023 ga oss verdifull innsikt og kunnskap, som stiftelsen tar med seg inn i dette arbeidet. I denne fasen kan det avklares hvilke arealer stiftelsen har tilgang til og kan drifte, samt hva de skal inneholde. Her kan det ligge store muligheter. Dette vil kunne åpne opp for flere og nye samarbeidspartnere, som vil kunne inngå som viktige aktivitører for stedet og stiftelsen. Driftsmodellen vil basere seg på fler-, mer- og sambruk. 

Det er helt avgjørende for styret å finne en god driftsform framover, som muliggjør et styre som har fulle jobber ved siden av vervet. Dette slik at formålet og utviklingen av stiftelsen blir ivaretatt og gjennomført på best mulig måte.

Stiftelsen SydenUng anser det som viktig å involvere barn og unge i arbeidet. Vi har som mål å opprette et råd bestående av barn og unge, som gjennom medvirkning og medbestemmelse bidrar til å utvikle stiftelsen i tråd med formålet og treffer barn og unges behov. Dette håper vi å få på plass i løpet av 2024-2025. Vi engasjerte ca 20 ungdommer i sommerjobb, UngSommer i Grimstad, i samarbeid med Frivillighetssentralen, Kystlaget Terje Vigen og Grimstad Min By fra oppstartsåret 2023, og det ønsker vi å fortsette med.

Støtte og samarbeid bidrar til aktivitet

Styret har aktivt søkt om og fått midler siden oppstarten i 2023. I tillegg har vi hatt bedriftsbesøk, som har resultert i støtte til stiftelsen. Vi har også opplevd at noen har overført midler til stiftelsen som takk for godt arbeid. Det er vi veldig takknemlige for. Midlene er i hovedsak benyttet til å anlegge området på Gundersholmen, med ulike installasjoner, aktiviteter, sitteplasser med mer. Vi ser stort potensial i å søke om ytterligere midler til konkrete arrangementer, arealplanlegging av nye områder, installasjoner, utstyr til aktiviteter med mer.

Stiftelsen har per, mai 2024, en sunn og ryddig økonomi, der vi planlegger for neste driftsfase. Framover, i 2024-2025, vil vi jobbe med nå ut til enda flere. Vi ønsker å være synlige flere steder enn Gundersholmen. 

Stiftelsen SydenUng sitt område er velegnet til aktivitet, også for studenter, og de er velkommen til å bruke området. På denne måten håper vi at området på Gundersholmen og kan bidra til at byens studenter trives i Grimstad. 

I desember 2023 arrangerte vi og samarbeidspartnere for første gang gratis julefilm på Grimstad Kulturhus, med to visninger. Et vellykket arrangement, som vi ønsker å gjenta årlig. 

Vi har samarbeidet med flere lag, foreninger og skoleklasser om arrangementer på området. Flere skoleklasser, lag og foreninger har benyttet området både på dag- og kveldstid. Dahlske videregående skole hadde et dagsarrangement for ca 300 elever på vårt område 18. august 2023. Det er veldig hyggelig. Det gleder oss at området vårt blir godt brukt.

Området kan være lukket og låst av i de mørke månedene. I lange perioder med kulde på vinteren, er det avklart med kommunen at området kan åpnes for å lage skøyteis på den utendørs innebandybanen.

Stiftelsen SydenUng ønsker å bidra til at Grimstad kommune skal være en by med et trygt og harmonisk oppvekstmiljø for barn og unge. «Det krever en landsby å oppdra et barn». Vi kan få mye til sammen. 

Tusen hjertelig takk, for all støtte så langt. Det har vært helt avgjørende for både styrets motivasjon og fremdrift. 

Vi trenger kontinuerlig støttespillere, gavegivere og samarbeidspartnere for å utvikle oss. Ta gjerne kontakt dersom du har noe du ønsker å bidra med.

Ta gjerne kontakt med oss på mail kontakt@sydenung.no

 

Mvh

Styret i Stiftelsen SydenUng

Grimstad, mai 2024