Frivillig

Området vil bli enda bedre med frivillige. 

Aktuelle arbeidsoppgaver er rydding, vasking, bæring, løfting, vakting, trivsel, gode ord, spre ord, holde orden, være trygge voksne, energisk ungdom og alt imellom.

Vi trenger alle med på laget for å skape dette området

Kan du eller noen du kjenner tenke dere å hjelpe til med noe?


frivillig@sydenung.no