Lag og foreninger

Bidra til aktivitet!

SydenUng skal være en arena som lag og foreninger kan bruke for å arrangere aktiviteter. Vil dere vise frem hva dere driver med? holde en workshop, sette opp en turnering? Vi ønsker å høre fra dere.

kontakt@sydenung.no